Jaanituli Kõrtsialusel

Rannu Külaselts ja Kõrtsialuse Küla Selts korraldavad

Kõrtsialuse külastuskeskuses

  1. juuni 2014. aalgusega kell 19.00

JAANIPÄEVA

Pingi avamine kodu-uurijale Veedi Penekule

Ajalootoa külastamine

Simman, mängib ansambel Juhhei

Jaanituli

Rahvuslikud mängud ja võistlused

                                               Kohvilaud

Müügil grilltooted, saab ise grillida

Töötab Jäägri Grill

Tule tantsima või head laulu kuulama!

Täiendav info

Ülle Lillepea tel 5662 1985

Ott Penek  tel. 5340 3296