Infopäev Lüganuse Kultuurikeskuses 11.04.2016

11.04.2016 kell 17.30 Lüganuse vallas, Lüganuse Kultuurikeskuses

Teemad infopäeval -Virumaa Koostöökogu strateegia 2015-2023 tutvustamine:    ühendid ja mõisted, tegevusgrupp ja liikmeskond, eelmise strateegia täitmine, hetkeolukorra analüüs, visioon ja arenguvaldkonnad, eesmärgid ja mõõdikud, meetmed, koostamise protsess, meetmed, võrgustumine ja koostöö, projektide hindamine, hindamiskriteeriumid, seire, ststististika.

LEADER määruse nr 11 23.10.2015 tutvustamine, 4 peatükk § 27 projektitoetus, nõuded taotlejale

Meetmete tutvustus, taotlusvormid, hinnapakkumised.