Infopäev “Koduköögi teavitamine ja pakendiseadus”

MTÜ Kohalik Toit korraldab infopäeva teemal “Koduköögi teavitamine ja pakendiseadus”. Ida-Virumaa Talupidajate Liidu majas 08.04.2015 algusega kell 12.00.


 

PÄEVAKAVAS
1. Koduköögi teavitamine(Liivi Kallip, Veterinaar-ja Toiduamet Ida-Virumaa
Veterinaarkeskus)
2. Eraelamus toidukäitlemine(Liivi Kallep)
3. Kodus valmistatud toidu jaemüüki saatmine ja märgistamine(Kristi
Salumets, Veterinaar-ja Toiduamet Ida-Virumaa Veterinaarkeskus)
4. Pakendiaruande efektiivne ja korrektne koostamine ning auditiks
ettevalmistamine(Veronika Meisner, Viru Toit projektijuht)
5. Viru Toit brändimärgi taotlemise tutvustamine (Veronika Meisner, Viru Toit projektijuht)

Infopäev on MTÜ Kohalik Toit liikmetele tasuta, mitteliikmetele 5€ (osalustasu kanda ülekandega enne infopäeva algust MTÜ Kohalik Toit arveldusarvele EE871010220230145220) 

Registreeru infopäevale hiljemalt 07.04.2015 kella 16.00-ks aadressile info@virutoit.ee