Ilmus MTÜ VIKO infoleht

Täna tuli trükipressi alt välja esimene MTÜ Virumaa Koostöökogu LEADER programmi infoleht “VIRUMAA SÜDA”. Infolehes käsitletakse LEADER programmi, piirkonna strateegia koostamist, anatakse ülevaade kohaliku omaalgatuse edukatest projektidest ja piirkonna vaatamisväärsustest.

Ajalehe väljaandmist toetab LEADER programm, tasuta leht jõuab kõikide piirkonna elanike postkastidesse ja on kättesaadav MTÜ kodulehel.

Järgmine infoleht juba aprillikuus.