I projektitaotlusvoor 2014

13.08.2014 laekus Viumaa Koostöökogule  2 projekti. Vastavalt Virumaa Koostöökogu üldkoosoleku otsusele sai taotlejaks olla vaid Leader tegevusgrupp ise. Toetusumma, mida  jagada on 2232,98 € (eraldatud Põllumajandusministeeriumi poolt vabanenud vahendite arvelt).

Hindamise töörühm koguneb projekti esitaja ärakuulamiseks 04.09.2014 Ojasaarele.