Hindamise töörühmaliikmete arenguseminar Karukella Puhkemajas!

Sügis läheneb ning planeeritud taotlusvoorud on tulemas juba 01.-07.11.2021

20.09.2021 korraldame hindamise töörühmaliikmetele arenguseminari, mille eesmärgiks on sisseelamine taotluste hindamiseks, üleminekuperioodiks ja uueks programmperiooiks.

Koolitust viib läbi Jorma Sarv, Creativity Lab OÜ

Esimene osa seminarist keskendume projektitaotlustele (tegevusgrupp esitab 5-8 näidet). Projektis esitatud väited ning, kuidas esitada kontrollküsimusi taotlejatele. Kuidas keskenduda faktidele, vältida tarbetuid hinnanguid. Argumenteeritud põhjendused hindepunktidele.

Teine osas tegevusgrupi hindamiskriteeriumid nende mõistmine, tõlgendamine.

Koolitusele on oodatud kõik hindamise töörühma põhi-ja asendusliikmed.