Hindamise töörühm kuulab taotlejaid 08 ja 09.09.2016

Kõikidele projektitaotlejatele on antud võimalus osaleda hindamise töörühma koosolekul, et tutvustada oma projekti ning hindajad saavad küsida lisaküsimusi.

08 ja 09.09.2016 toimub Maidlas alates kella 16.00-st hindamise töörühma koosolekud, kus taotlejad on oodatud oma projekte tutvustama. Koosolekud toimuvad mõlemal päeval kella 16.00st kuna 20.30-ni.