Hindajate koolitus 04.05.2016

MTÜ Virumaa Koostöökogu hindajate koolitus 04.05.2016 Miila külamajas

Ootame koolitusele kõiki, kes on ennast üles seadnud hindamiskomisjoni liikme kandidaadiks.

Koolituspäeva viib läbi Mihkel Laan, Cumulus Consulting OÜ-st

Koguneme kell 09.40 hommikukohvile  –  Leelo Strauch katab meie laua hommikul, lõunal ja peaaegu õhtul.
Koolituspäeva pikkus 10.00-16.30

Päev on praktiline ja täis tööd. Teeme läbi näidishindamised  kasutades VIKO hindamiskriteeriume ja hindamisjuhist.
Arutame läbi vastavalt strateegiale, mida soovime saavutada programmperioodil, kuidas seda teha.
Arutame, kuidas hindaja saab materjalid, kas e-prias või muus keskkonnas, millised on vormid, mida täita jne.

Tegu on hetkel ainsa hindajatele mõeldud koolitusega – palun olge kohal!

Kohtumiseni!