Ettevõtjatele suunatud koostööprojekt “Ettevõtjate võrgustumine”

14.06.2018 kinnitas MTÜ Virumaa Koostöökogu üldkoosolek siseriikliku koostööprojekti “Ettevõtjate võrgustumine”.

Koostööprojekti partnerid sõlmisid koostöölepingu –  MTÜ Virumaa ja Kirderanniku Koostöökogu juhatuse esimeeste poolt allkirjastati leping 28.06.2018.

Projekti abikõlblik maksumus on 58 360 eurot ning selle tegevused kestavad 2018 a sügisest  kuni 2020 a kevadeni. Projekti raames toimuvad ettevõtjatele erinevad koolitused, ettevõtlus konverents, piirkonnasisesed õppereisid ning üks välisõppereis.