Esimene kadalipp läbitud

14.mail toimus projektide hindamiskomisjoni koosolek.

Kõik komisjoni liikmed olid projektid hinnanud.

Tulemused:

I Piirkonna kompetentsi meede

Kvalifitseerus üks projekt – “VIKO liikmete koolitus”

II Investeeringute meede

Kvalifitseerunud projektid:

* Uljaste külastuskeskuse arendamine

* Kõrtsialuse külastuskeskuse külalistemaja

* Purtse linnusehoone säilimiseks ja toimimiseks vajalikud remonttööd

* Lüganuse külaplatsi ehitus.

III meede “Noored maale”

Kvalifitseerunud projektid:

* Projektikoolitus noortele

* Beebide ja väikelaste loovusringid

* Uljaste noorte retkejuhtide arenguprojekt

* Motokrossiraja arendamine

* Keraamika vahendite soetamine

* Erra pargi heakorratööd

* Noorte helitehniline koolitus.

Ülejäänud projektid ei kvalifitseerunud madalate hindepunktide tõttu.

Komsjon otsustas: tellida kõigile eelpoolnimetatud projektidele täiendava eksperthinnangu. Lõplik otsus vormistatakse pärast eksperthinnangute saamist. Ja peale seda saab hakata taotlusi esitama PRIA-sse.