Eesti maaelu arengukava (MAK) toetuse teade

Eesti maaelu arengukava (MAK) toetuse teade

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet avaldab teadaande maaeluministri 23.10.2015 määruse nr 11 „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus“ kehtestatud Maaelu Arengukava 2014-2020 meetme 19.2 „Toetus tegevuste teostamiseks kohaliku arengu strateegia raames“ ja meetme 19.3 „Kohaliku tegevusgrupi koostöömeetmete ettevalmistamine ja rakendamine“ § 36 lõike 2 alusel.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet teatab, et taotluste vastuvõtt toimub alates 1.märtsist 2016 a. vastavalt kohaliku tegevusgrupi taotlusvoorude ajakavale.

Toetuse eesmärk on tegevuspiirkondade tasakaalustatud arendamine LEADER-lähenemise põhielementide rakendamise kaudu.

Taotlusdokumendid palume esitada: elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu

Täpsemat teavet on võimalik leida ka teadaande avaldamise aluseks olevast määrusest: https://www.riigiteataja.ee/akt/127102015011

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Tartu, TARTUMAA, Tähe 4
Telefon: 7371200
E-post: PRIA@PRIA.EE