Eesti Leader ELARDI liikmena

Alates 07.12.11 kell 15:34 Eesti aja järgi on Eesti liitunud Euroopa Liiduga ka rohujuure tasandil.

Palju õnne meile – oleme nüüdsest ELARDi täisõiguslikud liikmed.

Palju õnne meile – oleme nüüdsest ELARDi täisõiguslikud liikmed”, teatasid Brüsselist LEADERi saadikud Kristiina Liimand (Tartumaa Arendusselts), Mare Sikkut (Partnerid), Tiina Sergo (Ida-Harju Koostöökoda) ja Jaak Vitsur (Raplamaa Partnerluskogu).

ELARDiga liitumine oli kavas juba alates eelmise aasta lõpust. Ühisnemise kiitsid heaks kõik Eestis tegutsevad koostöökogud.

Euroopa LEADER Ühendus Maaelu Arenguks (ELARD) on rahvusvaheline mittetulundusühendus, mis on loodud selleks, et parandada elukvaliteeti maapiirkondades ning säilitada nende kaudu elanikkonda jätkusuutlik, integreeritud kohalik areng.
Seejuures ELARD töötab LEADER meetodi rakendamiseks nii kohalikul rohujuure kui institutsioonilisel tasandil ja usub, et nii on maaelu jätkusuutlik areng kogu Euroopas on kõige paremini saavutatav. LEADER metoodi aluseks on järgmised kaheksa lähenemist:
• piirkondlik lähenemine
• Alt-üles lähenemine
• kohalikud avaliku ja erasektori partnerlus: kohalikud tegevusrühmad
• Uuenduslik lähenemine
• Integreeritud ja mitut valdkonda hõlmav
• võrgustumine
• Koostöö
• Detsentraliseeritud haldamine

ELARD asutati Belgias 1999 aastal rahvuslike LEADER-võrgustike – Prantsusmaa, Kreeka, Iirimaa, Itaalia ja Hispaania – kohalike tegevusgruppide baasil. Praegu on ELARDiga seotud rohkem kui 600 kohalikku tegevusrühma kas läbi rahvuslike või piirkondlike võrgustike või liikmetele.
Täna on ELARDi liikmed järgmised 18 riiki: Belgia, Horvaatia, Tšehhi Vabariik, Taani, Soome, Prantsusmaa, Kreeka, Ungari, Itaalia, Iirimaa, Läti, Leedu, Poola, Portugal, Rumeenia, Sloveenia, Hispaania ja Ühendkuningriik, millele lisandus 7. detsembril ka Eesti.
ELARD töötab käesoleval ajal, et laiendada oma liikmelisust veelgi, eriti uutes liikmesriikides ja kandidaatriikides, püüdes luua kultuuriliselt ja rahvuslikult mitmekesist ühendust, eesmärgiga tagada jätkusuutlik ja elujõuline maaelu Euroopas. Ühendus on pühendunud kõigi sidusrühmade kaasamiseks kohaliku maaelu arenguks.
ELARD toetab oma liikmete otseseid jõupingutusi uuenduslikul koostööl maaelu arengu valdkonnas ja omavahelisel suhtlusel, et levitada häid LEADER tavasid ja oskusteavet. Lisaks ELARD esindab oma liikmete huve ja vajadusi teiste rahvusvaheliste, Euroopa ja riiklike institutsioonide ees. Ühing tegutseb aktiivselt, et teha LEADER paremini tuntuks Euroopa otsustajatele, et säilitada oma olulist positsiooni Euroopa maaelu arengu poliitika suunamisel.