Avatud talude päev 24.01.2016

Suurt populaarsust kogunud avatud talude päev toimub 24.07.2016. Talude/põllumajandusettevõtete registreerimine üle-eestilisele avatud talude päevale toimub Maamajanduse Infokeskuse veebilehe kaudu http://www.maainfo.ee/index.php?id=3771&page=3394&  kuni 01.05.2016

Registreerimiseks palume valida link http://www.maainfo.ee/index.php?id=3771&page=3394&  ülalt vajutage “Registreerimine”. Kõik andmed kantakse avatud talude andmebaasi (maainfo.ee/) ja Google Mapile (link lisamisel). Kui hetkel veel ei ole registreerimisankeedil mõnele küsimusele vastus teada, siis saab enda talu/põllumajandusettevõtte kohta infot täiendada/muuta/parandada. Selleks tuleb helistada või kirjutada Maamajanduse Infokeskuse maaelu- ja innovatsioonivõrgustiku juhtivspetsialistile Reve Lamburile (tel 529 8009, epost reve@maainfo.ee)

Üle-eestiline avatud talude päev toimub 2016.a juba teistkordselt. Päeva korraldab Maaeluministeerium koostöös Maamajanduse Infokeskusega. Sellel aastal on koostööpartneriteks ka Eesti Põllumeeste Keskliit ja Eestimaa Talupidajate Keskliit. Samuti tehakse koostööd LEADER tegevusgruppidega.

Ürituse korraldamise ühised eesmärgid on:
•tutvustada Eesti toidu valmistamist/kasvatamist ja populariseerida kohalikku toitu,
•viia kokku tootjad ja tarbijad, soodustades seeläbi otse tootjalt tarbijale suhteid,
•tutvustada Eesti maaelu ja põllumajandust.

Lisainfo avatud taludele / põllumajandusettevõtetele:
•Andmebaas registreerunud talude ja põllumajandusettevõtetega – maainfo.ee/
•Korralduslik info on koondatud avatud talude päeva kohta Maamajanduse Infokeskuse veebilehele – www.maainfo.ee/index.php
•Avatud talude ametlik veebilehelt www.avatudtalud.ee (uuendamisel)
•Google Map (tegemisel)
•Koordinaatorite nimekiri (lisamisel)
•Üle-eestiline infopäev (info lisamisel)