Avaneb projektitaotluste II voor

MTÜ Virumaa Koostöökogu annab teada, et kohe-kohe algab II projektitaotluste voor. Avaneb taas kaks meedet, kuhu huvitatud inimesed saavad ka projekte esitada.

 1. Piirkonna kompetensi kasvatamine

Eesmärk – Piirkonna KOVide, ettevõtjate ja kolmanda sektori teadlikkuse ja piirkonna tuntuse suurendamine ning piirkonna arengule kaasa aitamine.

Toetatavad tegevused:

 • piirkonna arengueelduste paremaks ärakasutamiseks ja huvigruppide kaasamiseks ning kompetentsi ja teadlikkuse suurendamiseks vajalike infopäevade, koolituste, seminaride ja õppereiside korraldamine;
 • piirkonnaspetsiifiliste või Eestis ainulaadsete regulaarürituste käivitamiseks ja edasiarendamiseks, ka traditsioone loovate ürituste algatamiseks;
 • strateegiate koostamine piirkonnaspetsiifiliste ressursside hindamiseks, määratlemiseks ja efektiivseks kasutuselevõtuks;
 • arenduskomplekside määratlemine ja väljaarendamise kavandamine konkreetsete investeeringuprojektide ettevalmistamiseks, sh.:
  • perspektiivse väljaarendamise kavad;
  • sotsiaal-majandusliku tasuvuse hindamine;
  • kompleksi kasutuselevõtu teostatavus analüüsid;
  • investeerimis- ja tegevuskavad;
  • turundusstrateegiad;
  • keskkonnamõjude analüüsid.
 • infomaterjali väljaandmine (voldikud, brošüürid, kaardid jms)

 

4 Aktiivsed noored

Eesmärk – Noorte kaasamine kogukonna tegevustesse läbi ürituste, koolituste jms aktiivse

tegevuse.

Toetatavad tegevused :

 • noortele suunatud koolituste, seminaride, infopäevade, õppereiside jms ürituste läbiviimine
 • investeeringud võivad moodustada kuni 50% projekti abikõlblikest kuludest

Taotlusi võtame vastu 16.-20.aprillini 2012.

Nõustamis soovi korral võtke meiega kindlasti ühendust. Eelnev registreerimine on vajalik, et saaksime ainult teiega tegeleda.

Projektispetsialist Ott Penek, telefonil 53403296 ott.penek@viko.ee

Tegevjuht Kadri Kuusmik, telefonil 3357677 kadri.kuusmik@viko.ee