Leader lugu: “Arukad külad” algatus – kas ka minu külale ja milleks?

Millest me täna räägime? Arukatest küladest. Ehk sel korral tutvustab Virumaa Koostöökogu kohalikele kogukondadele suunatud siseriiklikku LEADER-koostööprojekti “Arukate külade arenguprogramm”, millega on võimalik liituda ka sinu külal ja külakogukonnal.

Euroopa Komisjoni ellu kutsutud rahvusvaheline algatus keskendub jätkusuutlike maapiirkondade ja kogukondade toetamisele. Arukad külad ja kogukonnad täiustavad traditsioonilisi ja uusi võrgustikke kombineerides lahendusi leida püüdes digitaalsuse, mobiilsuse, innovatsiooni ja kohapealsete väärtuste parima kasutuse. Seejuures tõuseb kohalike elanike ja ettevõtete heaolu.

Selges eesti keeles tähendab see seda, et kui sinu külal või sinu külal ja naaberkülal on ühine murekoht, mis vajab lahendamist, et saaks parem; ühine idee, mille elluviimiseks napib teadmisi, oskusi, kontakte ja mis muudaksid sinu elukeskkonna paremaks, siis meil on sulle võimalik lahendus. Külakogukondadel on vaja ainult pealehakkamist ja ideed, mida hakata ellu viima.  Arenguprogrammi raames on võimalik ühineda nii Eesti-sisese kui rahvusvahelise arukate külade võrgustikuga, luua oma piirkonna huve silmas pidav strateegiline tegevuskava, viia ellu üks rahastatud piloottegevus ja tutvustada oma piirkonda laiemale avalikkusele.

Eestis on projektiga ühinenud juba 13 Virumaa Koostöökogu sarnast Leader tegevusgruppi ning ka Virumaa Koostöökogul on võimalus maksimaalselt kahe soovi avaldanud külaga liituda, andes soovist teada 2021. a veebruaris.

Edukaim näide arenguprogrammist Eestis on sadama-alevik Virtsu poolsaar, kes on jõudnud piloottegevuse läbiviimisele juba üsna lähedale.

Stanislav Nemeržitski, Virtsu Arenguseltsi liige: „Kuna ootame veel rahastusotsust, siis ütleksin hetkel niipalju, et meie tegevuse fookus on keskkonnateadlikkus ja roheenergia, sest see on meie piirkonna väärtus ja ressurss.” Üldjoontes annab Stanislav kõigile kaalujatele kaasa kolm soovitust, mis arenguprogrammis osalemise puhul nende näitel eduelamuseni võiksid viia. Esiteks – kaotada pole midagi. Kogukonna arengusse panustatud aeg on võit igal juhul. Teiseks – mõelda tuleb suurelt. Esialgu ka kõige ulmelisemana tunduvat ideed harutades võib jõuda päriselt teostatava lahenduseni. Kolmandaks – terve kogukonna kaasamine on ilus ja vajalik, AGA. Väga oluline on algusetapis selekteerida välja ka need inimesed, olgu neid või käputäis, kes kogu protsessi vältel jõuavad ja soovivad kaasas olla.

Piiritagustest näidetest arukate külade kontekstis on külakogukonnad lahendanud näiteks ühistranspordi süsteemi murekohti, et tagada ka piiriäärsete külakogukondade mobiilsus ja teenuste kättesaadavus; kasutanud kohalikku ressurssi piirkonna põllumajanduses ringmajanduse põhimõtetel; täiustanud meditsiiniabi sujuvamat kättesaadavust; turustanud efektiivsemalt oma põllumajandustoodangut.

Inspiratsiooni ammutamiseks külastage veebiaadressi www.smartrural21.eu.

Põhjalikum ülevaade programmist ja selle tegevustest www.maainfo.ee – Arukad Külad

Ja nüüd mõttetööle! Kas ja kuidas minu külakogukonnal sellest kõigest tulu võiks tõusta?

Huvi korral kirjutage meile info@viko.ee või helistage +372 5626 8633 (Keit Lipp) ja andke oma mõtetest-soovist teada hiljemalt 08.02.2021.

KUIDAS KANDIDEERIDA ARUKA KÜLA ARENGUPROGRAMMI

Sinu küla ja kogukond on hea kandidaat, kui:

✓ vajate tuge, ideid ja inspiratsiooni, et saada arukaks külaks;

✓ teil on entusiastlikud juhid ja kaasamõtlejad, kes soovivad arendada ja juurutada aruka küla strateegiat ning seda ellu viia;

✓ soovite saada osa mentorlusest, et küla arenguga edasi liikuda;

✓ külal on olemas kasvõi osaline tehniline baasvõimekus, sh piisav internetiühendus või kogukonnamaja, kuigi see ei ole ilmtingimata vajalik;

✓ teie külal on olemas esialgne idee, edukalt ellu viidud projektid või planeerimistegevused, mille baasil arukat küla edasi arendada, kuigi see ei ole ilmtingimata vajalik;

✓ küla on avatud teadmiste vahetamisele ja koostööle teiste külade ning huvirühmadega.

 

MTÜ Virumaa Koostöökogu

Keit Lipp