Arenguseminar ja liikmete üldkoosolek Mõedaku Puhkekeskuses

TÄHELEPANU: Üldkoosolek algab 12.02.2021 sama päevakavaga, kuid algusega kell 18.00, vastavalt põhikirja punktile 5.5

12.02.2021 kell 17.00 korraldab MTÜ Virumaa Koostöökogu liikmetele arenguseminari ja üldkoosoleku Mõedaku Puhkekeskuses ja Ulvi klubis.

Arenguseminari eesmärgiks on liikmetega arutada tegevusgrupi tuleviku väljavaateid, milliseid tegevusi teha vaheaastatel. Arenguseminari teemad. Arenguseminar liikmetele viiakse ellu koostööprojekti “Viru Leader võrgustiku tugevdamine” toel.

Üldkoosoleku päevakava nii kodulehel kui ka liikmete postkasti.

MTÜ Virumaa Koostöökogu