Alustame Leader projekti elluviimist!

MTÜ Virumaa Koostöökogu projekt „Seadmed ürituste läbiviimiseks Virumaa Südames“.

Kokkuvõte projekti tegevustest ja eesmärkidest: Projekti käigus soetatakse erinevaid seadmeid ja vahendeid, mis hõlbustavad väliürituste, koolituste, sündmuste läbiviimist. Soetatakse erinevate suurustega generaatoreid, diisel infrapunakiirgurid, pop-up telke, mööblit ning telgialune põrand. Samuti projektorid ning kergesti paigaldatavad ekraanid.
Projekti eesmärgiks on tõsta väliürituste korraldamise võimekust ning mugavust piirkonnas. Turismimeetme rakendamise peamiseks eesmärgiks on tõsta tegevuspiirkonna võimekust turistide teenindamiseks. Aastaid on omavalitsused tema hallatavad asutused, kogukonna MTÜ-d ja erinevad turismiteenusepakkujad (majutus, toitlustus) korraldanud üheskoos erinevaid suursündmuseid piirkonnas, selleks, et tõsta piirkonna tuntust, kutsuda inimesi piirkonda külastama ning erinevaid teenuseid tarbima. Koroonaolukord on omakorda tõstnud väliürituste toimumised eelisseisu või siis lausa ainuvõimalikuks.
Oodatav tulemus:
*Virumaa Koostöökogu piirkonnas on tagatud sündmuste, ürituste läbiviimine igas
olukorras igal aastaajal.
*Vajadusel saab seadmeid kasutada piirkonnas ka kriisiolukorras.
*Tänu mitmekülgsete sündmuste korraldamisele külastab üritusi kohalik kogukond ja ka huvilised üle Eesti (siseturistid), kes tarbivad lisaks heale üritusele ka kohalikke muid teenuseid (majutus, toitlustus, aktiivsed tegevused).
*Iga omavalitsus saab oma piirkonna vajadustest lähtuvalt seadmed või inventari, mida aktiivselt kasutada Virumaa Südames toimuvate ürituste/sündmuste läbiviimisel, kas ise või oma hallatavate asutuste ja kogukonna tegijate, ettevõtjate poolt.
* LEADER tegevusgrupp omandab kogemuse, kuidas toimib koostöö omavalitsustega ja MTÜ-ga ning saab vajadusel planeerida jätkutegevused uueks programmperioodiks 2022–2027.
*Seadmeid hoiustatakse rendilepingu alusel 3 omavalitsuse piirkonnas.

*Projekti omaosaluse tasuvad omavalitsused.

Projekti käigus korraldatakse lihthange järgmisteks soetusteks:
Hange 1) GENERAATOR 3 faasiline 30-32kw, madala müraga diiselgeneraator -1tk; GENERAATOR 3-faasi 10 kW, 1-faas 3,7 kW, diiselmootor – 2tk

Hange 2) Neli diiselinfrapunakiirgurit diiselküttega, 40,7kW

Hange 3) Pop-Up telk 8 tk + logodega mõõtudega 4x8m ; Pop-Up telgi põrand (moodul, plastik) 128m2 +telkide esine plats 22; Väliürituste mööbel 8 kompl lauad 240×76; pingid 183×29

Hange 4) Projektor 2tk Epson EB-2250U; Ekraan 2tk – Elite Screens F120NWV ezCinema Portable Screen 120” 4:3 / Diagonal 304.8cm, W 243.8cm x H 182.9cm /

Projekti abikõlbulik maksumus kokku: 62961,31 eurot

Toetus 90%: 56665,17 eurot

Omaosalus kokku: 6296,13 eurot