Rohelised kogukonnad koolitused 06.10.2023 ja 23.10.2023

MTÜ Virumaa Koostöökogu (VIKO) ja Tartu Regiooni Energiaagentuur MTÜ (TREA) kutsuvad energiasäästu teemalistele koolitustele, mis toimuvad kahes osas.

Tasuta koolitustel on osalema oodatud kõik VIKO piirkonna mittetulundusühinguid, SA, mikroettevõtteid, korteriühistuid, aktiivseid asjast huvitunud kogukonnaliikmed, kes tegutsevad või planeerivad investeeringuid energiasäästu valdkonnas.

Programm koosneb kahest 1 päevasest moodulist, soovitatav on läbida mõlemaid. Energiateemadega minnakse süvitsi oma ala ekspertide toel. Päevad koosnevad loengutest, praktilistest kogemuste jagamisest.

Esimeses moodulis saab mitmekülgse ülevaate energiasäästu võimalustest nii korteriühistute kui ka kodumajapidamist silmas pidades. Millised on erinevad toetusvõimalused KÜ. Puudutatakse ka päevakohast teemat fossiilkütuste asendamine taastuvenergia allikatega.

Teises moodulis saab juba põhjalikumad teadmised taastuvenergiaallikatest, kuidas on neid mõistlik rakendada. Teemaks tulevad energiaauditid ja energiamärgised ja väga innovatiivsed teemad energiakogukondadest.

Koolitajateks on Tartu Regiooni Energiaagentuur MTÜ oma ala eksperdid Martin Kikas, Kalle Virkus, Ülo Kask, Robert Mägi, Nele Ivask

Koolituse eesmärk on tõsta kohalike mittetulundusühingute ja sihtasutuste, mikroettevõtete, korteriühistute ja aktiivsete kogukonnaliikmete teadlikkust ja võimekust energiamajanduse valdkonnas.

Koolituse läbinud:
– omab teadmisi hoonete energiasäästlikust renoveerimisest,
– teab energiasäästu võimalustest igapäeva elus,
– omab ülevaadet energiaaudititest ning energiamärgistest,
– omab teadmisi taastuvatest energiaallikatest ning fossiilkütuste asendamisest taastuvate energiaallikatega.

06.10.2023, Lüganuse rahvamajas (Lüganuse tee 25, Lüganuse, 43301 Ida-Viru maakond )

I päeva teemad, ajakava ja lektorid

9.30 – 9.50 – Kogunemine ja registreerimine

9.50 – 10.00 – Tervitus ja sissejuhatus

10.00 – 11.30 – Hoonete (nii KÜd kui eramud) energiasäästlikuks renoveerimine. Ülesanded korteriühistutele, toetuste saamise võimalused, ELi toetatavad projektid jms). Lektor Martin Kikas.

11.30 – 12.15 – Tehniline konsultant. Kuidas kodusid energiasäästlikuks teha? Lektor Kalle Virkus.

12.15 – 13.00 – Energiasäästu võimalused igapäeva elus. Lektor Ülo Kask.

13.00 – 14.00 Lõuna

14.00 – 15.30. Fossiilkütuste asendamine taastuvate energiaallikatega, milliseid küttesüsteeme paigaldada, kuidas neid õigesti käitada, et saada kütusest maksimaalselt energiat kätte. Lektor Ülo Kask.

Registreeru I moodul https://register.taltech.ee/tois.php?id=26999&koolitus=38046

 

23.10.2023, Maidla rahvamajas (Maidla tee 56, Savala, 42301 Ida-Viru maakond)

II päeva teemad, ajakava ja lektorid

9.30 – 10.00 – Kogunemine ja registreerimine

10.00 – 10.45 – Taastuvad energiaallikad (biomass, päikesepaneelid, päikesekollektorid, soojuspumbad, väiketuulikud jm). Lektorid Ülo Kask.

10.45 -11.30 – Päikesepargid, nende dimensioneerimine, energia salvestamine, seadmete utiliseerimine. Lektor Robert Mägi.

11.30 – 12.15 – Energiaauditid ja energiamärgised, milleks ja millal vaja. I osa. Lektor Kalle Virkus.

Lõuna 12.15-13.00

13.00 – 13.45 – Energiaauditid ja energiamärgised II osa. Näiteid ja arvutused. Lektor Ülo Kask.

13.45 – 15.15 – Energiakogukonnad (energiaühistud). Energiavaesus ja sellest väljatuleku võimalused. Lektor Nele Ivask.

Koolituspäevade korraldus ja läbiviimine TTÜ avatud ülikooli poolt ja lektoriteks on Tartu Regiooni Energiaagentuuri spetsialistid. Rahastab Leader meede koostööprojekti “Rohelised kogukonnad” raames.

Oled väga oodatud, kui sa elad ja toimetad Lüganuse vallas, Vinni valla endises Rägavere piirkonnas või Viru-Nigula valla endises Aseri piirkonnas.

Registreeru II moodul https://register.taltech.ee/tois.php?id=26999&koolitus=38064

Koolitus on TASUTA  ning ainult eelnevalt registreerudes tagad koha.  Mõlemal koolituspäeval osalemine annab tunnistuse.

Foto: internett