2014 I taotlusvoor MTÜ Virumaa Koostöökogus

MTÜ Virumaa Koostöökogu kuulutab välja vabanenud projektivahendite arvelt 2014. aasta I taotlusvooru Eesti maaelu arengukava 2007-2013 Leader – meetme rakendamise raames.

MTÜ Virumaa Koostöökogu üldkoosoleku poolt 06.06.2014 heakskiidetud otsuse alusel on avatud meede 3 Piirkonna kompetentsi kasvatamine ja taotlejaks Leader tegevusgrupp MTÜ Virumaa Koostöökogu.

Taotlusvoor on avatud  12.-13. august 2014.

Info meetmete, esitatavate dokumentide, taotlusvormide, töökorra ja hindamiskriteeriumite kohta on kättesaadav www.viko.ee. Rohkem infot 335 7677 või kirjutage info@viko.ee.