2012 eelarve kinnitatud

27.oktoobril kinnitas VIKO juhatus 2012 eelarve üldkuludeks, projektitaotlusteks ja muutis meetmete taotlemise korda.

2012 aasta üldkulude eelarve on 82 371.-€, mille hulka mahuvad kontori ülalpidamise kulud ja mitmesugused üldised tegevuskulud – ajalehe väljaandmine, ühisürituste korraldamine, koostöö teiste tegevusgruppidega, osalemine rahvusvahelistel seminaridel ja muud väiksemad kulud.

Meetmelehed on muudetud järgmiselt:

1.1. Turismi infrastruktuuri arendamine. – Lisatud juurde sihtgrupina ettevõtjad.

1.2. Tursimi atraktsioonide arendamine – Lisatud juurde sihtgrupina KOV-id.

  1. Aktiivsed noored – Lubatud investeeringute maht projekti üldmaksumusest kuni 50% varasema 30% asemel. Koolituste puhul maksimaalne summa kuni 3000.-€ varasema 2000.-€ asemel. Toidupäeva maksumus kuni 14.-€ kolme toidukorraga päeva kohta.

Meetmetes 2. Mikroettevõtete arendamine ja 3.Piirkonna kompetentsi kasvatamine muutusi ei toimunud.

Täpsemalt tutvu uute nõuetega meetmelehtedel siit.

2012 rakenduskava on saadetud PRIA-sse kinnitamiseks.

Projektide maht on järgmisel aastal selline, nagu juures olevas tabelis näha:

Meetme nimi telg 2012 eelarve
1.       VIKO Turismi arendamise meede
1.1.Turismi infrastruktuuri arendamine III telg 126276
1.2.Turismi atraktsioonide arendamine III telg 90191
2.1.Mikroettevõtete arendamise meede I telg 26334
2.2. Mikroettevõtete arendamise meede III telg 46156
3.Piirkonna kompetentsi kasvatamise meede III telg 20593
4. Meede “aktiivsed noored” III telg 50927