15.11.2016 rahvusvahelise koostööprojekti Eesti töökoosolek

15.11.2016 ootame kõiki piirkonna noortsega tegelevaid inimesi koosolekule.

MTÜ Virumaa Koostöökogu planeerib rahvusvahelist koostööprojekti Soome Leader tegevusgrupiga SEPRA, kala Leader ESKO ja Eestist MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühinguga. Tegevused viiakse ellu 2017-2019.

Projekti üheks eesmärgiks on rahvusvahelise koostöö algatamine noorte, kalanduse, keskkonna, kultuuri ja veetegevuste teemal. Esialgsed planeeritud tegevused – noortevahetus lastelaagrites (soome noored meile külla, meie noored neile külla); purjetamise laager; teema töötoad; kalanduse ja kalatoitude populariseerimine noorte seas; kalurite omavaheline koostöö ja kogemuste vahetamine; veetegevused; projekti juhtpartnerite arengupäevad.

Kuna valdkond on lai ning eelkõige suunatud noortele siis sooviksime esimest tagasisidet saada just spetsialistidelt, kes tegelevad noortega, purjetamisega, merepäästega, kalandusega ja kohaliku toiduga.

Kindlasti sooviksime saada head nõu ja võimalikke projektipartnereid MTÜ Virumaa Koostöökogu piirkonnast, kes saaksid erinevaid teenuseid pakkuda.

Kui tunned, et teema kõnetab ja soovid kaasa rääkida, et sinu piirkonna noored saaksid võimalikult palju kasu siis ole hea tule 15.11.2016 algusega kell 10.00 Maidla noorte- keskusesse, et arutleda konkreetselt rahvusvahelise projekti tegevuskava, osalejate, projekti partnerite ja eelarve teemal. Projekti toetab Leader meede.

Registreeru hiljemalt 10.11.2016 aadressil kadri.kuusmik@viko.ee .