03.11.2016 Rahvusvahelise koostööprojekti partneriga kohtumine Eestis

03.11.2016 toimub Tallinas kohtumine rahvusvahelise koostööprojekti partneri projektijuhiga.

Kohtumise eesmärk on täpsustada rahvusvaheliseprojekti tegevused aastateks 2017-2019. Projektil on kokku 4 partnerit Leader tegevusgrupp Virumaa Koostöökogu (Eesti), Leader tegevusgrupp SEPRA (Soome), Kalandus tegevusgrupp ESKO (Soome) ja MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühing (Eesti). Igal partneril on oma vastutusala ja eelarve, millega tuleb toimetada 3 aasta jooksul.

Selgituseks:  Projekti üheks eesmärgiks on rahvusvahelise koostöö algatamine noorte, kalanduse ja veetegevuste teemal. Esialgsed planeeritud tegevused – noortevahetus lastelaagrites (soome noored meile külla, meie noored neile külla); erinevad laagrid (purjetamine, kalastamine, kultuur jne); teema töötoad; kalanduse ja kalatoitude populariseerimine noorte seas; kalurite omavaheline koostöö ja kogemuste vahetamine; erinevatel suursündmustel osalemine; veetegevused; projekti juhtpartnerite arengupäevad.

Kohtumisel osales MTÜ Virumaa Koostöökogu tegevjuht Kadri Kuusmik, projektijuht-assistent Keit Lipp ja SEPRA esindaja Siru Ahopelt.

Antud töökoosolekule järgneb kohtumine piirkonna võimalike projektipartneritega, et täpsustada Eesti poolsed tegevused, eelarved ning vastutajad. Kohtumine leiab aset 15.11.2016 Maidla noortekeskuses.