TAOTLUSE ESITAMINE

Taotleja täidab nõutud vormid vastavalt Leader määrusele nr 11 ( § 27- 46), abiks on ka Leader määruse seletusekiri.

Kõik taotlused tuleb esitada läbi www.pria.ee/et/ePRIA
DOKUMENDID, VORMID, ABIKÕLBLIKKUSE KRITEERIUM

ABIKS TAOTLEJALE