Teated

Virumaa Koostöökogu töötab oma tavapärases rütmis, kohtumisteks palun võtke eelnevalt ühendust!

 

03.04.2024 kohtumine Fermi Energia AS

10.-21.04.2023 projektispetsilist puhkab

20.04.2023 Leader infopäev Tallinnas

21.04.2023 Sotsiaalfondi töörühm, strateegia ettevalmistamine, kell 10.00-12.00

 

Sündmused

viimased uudised

 • Sotsiaalfondi rakendamise arutelu

  Hea sotsiaalvaldkonna esindaja Perioodil 2023-2027 on Virumaa Koostöökogul (VIKO) võimalus rakendada Euroopa Sotsiaalfondi (ESF+) vahendeid. Võimalus on ellu viia miniprojekte (toetussumma u 6000 eurot), mis panustavad kas: pikaajalise hoolduse teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamisse ning hoolduskoormuse leevendamisse või inimväärikuse tagamisse ning sotsiaalse kaasatuse suurendamisse. Selleks, et toetusmeedet võimalikult tulemuslikult kasutada, kutsume teid arutelule, mis toimub 21.

  29. märts 2023
 • Matk Erra mõisast, Püssi mõisa

  Rännak ühest mõisakohast teise läbi Uhaku karstiala kutsub nii ajaloo kui loodusehuvilisi. Saame kuulda lugusi mõisatest ning vastuseid küsimustele, mis on karst, kuidas saab jõgi maa alla kaduda? Retk Uhaku karstialal kevadise suurvee ajal tõotab tulla vaatemänguline oma vuliseva näitematerjaliga. Kogunemiskoht: Erra mõisa varemete juures, kell 10.00 Lõpetamiskoht: Lüganuse kooli ees ehk Püssi mõisas, ca

  29. märts 2023
 • Tugevad kogukonnad: VIKO piirkonda avastama.

  MTÜ Virumaa Koostöökogu rakendab pilootprojekti “Tugevad kogukonnad”, kus projektitegevusi viivad ellu piirkonna MTÜ-d. Maidla Noored MTÜ korraldab erinevaid kohtumisi ja väljasõite märtsis, mais ja juunis. Tutvutakse piirkonnas tegutsevate väikesemate ja suuremate ettevõtetega, et noorte silmaringi ja teadmisi avardada, omavahel tutvuda ja uusi tegevusi planeerida. Märtsikuus tutvutakse Kiviõli Seikluskeskuse ja Sonda Kõrtsi juhtide ja tegijatega, kuuleme

  10. märts 2023
 • Virumaa Koostöökogu strateegia avalikustamine 06.-19.03.2023

  Hei! Tore, et olete jõudnud MTÜ Virumaa Koostöökogu kodulehele ja ilmselgelt valmis panustama heade mõtetega meie uue programmperioodi strateegiasse aastateks 2023-2030. 7 aastat, see on päris pikk aeg! Oleksime väga tänulikud, kui võtaksite aega ja mõtleksite koos meiega, kas kõik oluline sai kirja. Meie eesmärk on panustada piirkonna inimestesse, ägedatesse tegijatesse ja teha koos midagi

  6. märts 2023

Teeme õiget asja!

0

miljonit maaelu arendamiseks

0

Meedet

0

positiivse otsuse saanud projektitaotlust

0

liiget
leader