Projektid

Oled jõudnud MTÜ Virumaa Koostöökogu projektipanka. Siin on kirjas kõik ühisprojektid, nii taotlejate kui ka tegevusgrupi enda omad. Koostööprojektid on ainult tegevusgruppide vahelised, kas siseriiklikud või rahvusvahelised. Siit leiad ka kõik PRIA poolt kinnitatud taotlused, koos määratud summadega vanal ja uuel perioodil.

PRIA poolt kinnitatud projektitaotlused 21.08.2021 seisuga

Oleme välja andnud toetatud projektide kohta ajalehe, puudutab vana perioodi.

Virumaa Koostöökogu – toetatud projektid 2009-2014