Leader tähistus

TEAVITUSMÄÄRUS – leiate nõuded, kuidas tuleb tähistada Leader toetust saanud objekte, üritusi jne

Maaelu arengu toetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise, toetatud objektide tähistamise ning Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) osalusele viitamise täpsem kord perioodil 2014–2020

LOGO failid on saadaval alloleval lingil
http://www.agri.ee/et/eesmargid-tegevused/maaettevotlus-ja-maaelu/leader
Lehe all on Sümboolika ja vasakul loetelus klikka Eesti Leader-logo koos Euroopa Liidu embleemi ja EL Leader logoga.   Seal on erinevat tüüpi failid, saate valida vastavalt trükikoja soovidele, millist neil on vaja.

TÄHISTUSE NÄIDIS

Teavitussilt LEADER logodega