UUDISED

14.06.2018 MTÜ Virumaa Koostöökogu Üldkoosolek
lisatud 06.06.2018

MTÜ Virumaa Koostöökogu üldkoosolk toimub MTÜ Ojasaare Loodusmatk juures (Aarla küla, Vinni vald, Lääne-Virumaa) 14.06.2018, algusega 17.30


Päevakavas:

1. MTÜ Virumaa Koostöökogu 2017 tegevusaruande ja majandusaasta aruande tutvustamine ja kinnitamine

2. Rakenduskava 2018 eelarve ja meetmelehtede muudatuse kinnitamine

3. Rakenduskava 2019 eelarve kinnitamine

4. Hindamise töörühma liikmete valimine ja kinnitamine (1/3 liikmetest peab vahetuma)

5. Revisjonikomisjoni liikmete valimine ja kinnitamine (3 liiget)

6. Seirekomisjoni liikmete valimine ja kinnitamine

7. Rahvusvahelise koostööprojekti tegevuste tutvustamine ja kinnitamine (juhtpartner Ungari, partnerid VIKO ja Slovakia)

8. Koostööprojekti "Ettevõtjate võrgustamine"  MTÜ Kirderanniku Koostöökoguga tutvustamine ja kinnitamine

9. Muud küsimused