LIIKMED

MTÜ Virumaa Koostöökogu on avatud kõigile Rägavere, Sonda, Aseri, Lüganuse ja Kohtla  vallas tegutsevatele ettevõtetele ja mittetulundusühingutele.

Kui soovite koos piirkonna elu paremaks muuta ja nõustute meie põhikirjas ning strateegias kinnitatud tingimustega, olete oodatud Virumaa Koostöökogu liikmeks astuma. Selleks, et projekti esitada Leaderisse ei pea olema liige.

MTÜ Virumaa Koostöökoguga liitumiseks tuleb esitage MTÜ juhatusele kirjalik avaldus, kuhu on märgitud lisaks liikmeks astumise soovile ka uue liikme poolt märgitud esindaja ja kontaktandmed.

Vastavalt MTÜ Virumaa Koostöökogu 31.05.2013 üldkoosoleku otsusele on tegevusgrupi aasta liikmemaks MTÜle 35 €, EV 70 € ja KOV liikmemaks arvutatakse elanike järgi 1 inimene on 0,25 eurosenti  - liikmemaksude laekumise tähtaeg on 01.mai vastaval aastal.

Avaldus saata aadressile - Kõrtsialuse küla Aseri vald 43406 Ida-Virumaa või e-postile info@viko.ee

 

NR
LIIGE ESINDAJA SEKTOR VALD LIIKMEKS ASTUMISE AEG EMTAKT
1 Sonda Vallavalitsus Andrea Eiche OV Sonda 1.06.2006 84114
2 Lüganuse Vallavalitsus Viktor Rauam OV Lüganuse 1.06.2006 84114
3 Aseri Vallavalitsus Gaido Kentem OV Aseri 1.06.2006 84114
4 Rägavere Vallavalitsus Virgo Koppel OV Rägavere 1.06.2006 84114
5 MTÜ Erra Kultuuriselts Ülle Tiitsu MTÜ Sonda 1.06.2006 93299
6 MTÜ Sonda Arenduskoolituskeskus Riia Lemberg MTÜ Sonda 1.06.2006 85529
7 MTÜ Kõrtsialuse Küla Selts Inna Palm MTÜ Aseri 1.06.2006 94995
8 MTÜ Püssi Päevakeskus Eevi Anger MTÜ Lüganuse 1.06.2006 94995
9 OÜ Miila Viss Mati Rebane EV Rägavere 1.06.2006 01111
10 MTÜ Rägavere Valla Huviklubi Rene Metsla MTÜ Rägavere 1.06.2006 93299
11 MTÜ Miila Hiiemäe Raigo Rebane MTÜ Rägavere 18.09.2006 94992
12 MTÜ Püssi Avatud Noortekeskus Mairo Gorbatšov MTÜ Lüganuse 18.09.2006 85529
13 Upline Grupp OÜ Rita Engaste EV Lüganuse 18.09.2006 56211
14 MTÜ Maidla Jahimeeste Selts Enno Vinni MTÜ Lüganuse 20.04.2007 01701
15 MTÜ Lüganuse Küla Selts Anne Kalamäe MTÜ Lüganuse 21.09.2007 94992
16 MTÜ Põlula Haridus ja Kultuuri Selts Ivo Jõgiste MTÜ Rägavere 20.05.2008 94992
17

MTÜ Purtse Jõe Arenduskeskus

Laila Meister MTÜ Lüganuse 25.08.2009 94992
18 MTÜ Maidla Mõisa Arendus Agnes Heinmaa MTÜ Lüganuse 12.01.2010 79901
19 MTÜ Aseri Valla Huvitegevuse Selts Anneli Bobrov MTÜ Aseri 15.02.2010 93199
20 MTÜ Kalvi Külaselts Koit Oras MTÜ Aseri 15.02.2010 94992
21 MTÜ Purtse Vabatahtlik Merepääste Andrus Kütt MTÜ Lüganuse 8.04.2010 94129

22

MTÜ Purtse Vabatahtlik Pääste Madis Tombak MTÜ Lüganuse 28.10.2010 84251
23 Aseri Spordiklubi Kaire Kutsar MTÜ Aseri 21.02.2011 93121
24 MTÜ Maidla Noored Gerri Alamets MTÜ Lüganuse 21.02.2011 94995
25 Aero Grupp OÜ Tõnis Lipp EV Lüganuse 21.02.2011 81221
26 MTÜ Ojasaare Loodusmatk Ülle Lipsmäe MTÜ Rägavere 11.04.2011 93111
27 MTÜ Mõedaku Evi Torm MTÜ Rägavere 29.09.2011 93199
28 Mereoja Kämping OÜ Aive Liivaste EV Aseri 25.11.2011 55203
29 OÜ Warjel Helene Arbus EV Lüganuse 31.01.2012 78201
30 Laane Agro OÜ Arti Silm EV Rägavere 9.04.2012 01421
31 FIE Kaupo Tihvan Jaagu Talu Kaupo Tihvan EV Sonda 11.06.2012 01611
32 MTÜ Kiviõli Jahimeeste Ühing Ahto Kruusimaa MTÜ Sonda 11.06.2012 93192
33 SA Aidu Veespordikeskus Hardi Murula SA Lüganu 29.11.2012 93111
34 OÜ Nameteks Mihhail Poll EV Sonda 03.01.2013 56301
35 MTÜ Uljaste Külastuskeskus Mati Ulm MTÜ Rägavere

03.01.2013

94992
36 R.K.Riikal OÜ Kalle Kohver EV Aseri 07.02.2013 56101
37 Valdus OÜ Kaja Kreisman EV Sonda 07.02.2013 81301
38 Janapa OÜ Katrin Parve EV Püssi 27.01.2014 70221
39 Pagarikoda OÜ Leelo Strauch EV Sonda 28.04.2014 10711
40 OÜ Viru Haljastus Sven Valler EV Rägavere 28.04.2014 81301
41 Purtse Mõis OÜ Sigrid Välbe EV Lüganuse 28.04.2014 56101
42 MTÜ Külaselts KAI Angela Järvis MTÜ Rägavere 27.05.2014 94992
43 Kaupex Grupp OÜ Nikolai Malinovski EV Rägavere

27.05.2014

02201
44 Tertur OÜ Terje Rattur EV Lüganuse 04.09.2014 70221
45 OÜ Puhas Maja Valdek Haugas EV Rägaver 27.11.2014 96011
46 Trogar OÜ Heigo Prits EV Lüganuse 27.11.2014 55201
47 Kohtla vallavalitsus Etti Kagarov KOV Kohtla 30.01.2015 84114

48

Saarevõhma Turism OÜ Alari Kompus EV Lüganuse 30.01.2015 55201
49 Erra Agro OÜ Mihkel Olt EV Sonda 30.01.2015 01111
50 MTÜ Rannu Külaselts Ülle Lillepea MTÜ Aseri 30.01.2015 94992
51 Kalwi Kinnisvara OÜ Rain Korjus EV Aseri 30.01.2015 69109
52 OÜ Valaste Puhkeküla Indrek Arming EV Kohtla 30.01.2015 56101
53 SA Kukruse Polaarmõis Gerli Romanovitš SA Kohtla 13.05.2015

91021

54 Remetok OÜ Hannes Lumiste Kohtla 14.10.2015 81301
55 FIE Kaie Ilves Kaie Ilves FIE Kohtla 15.03.2016 01501
56 MTÜ Askele Loovuskeskus Imre Kokk MTÜ Sonda 11.04.2016 94992

 

 Liikmeid kokku 56, neist 5 KOV, 24 ettevõtjat ja 27 MTÜ esindajat