komisjonid

Hindamise töörühma tööd reguleerib PROJEKTITOETUSTE MENETLEMISE TÖÖKORD 27.12.2019

Hindamise korraldus ja kriteeriumid

Hindamise töörühm valitakse MTÜ Virumaa Koostöökogu üldkoosolekul.  Hindamise töörühma kuulub 12 põhiliiget ja 3 asendusliiget. Igast omavalitsusest üks esindaja sektorite kaupa   MTÜ-d,  KOV-d ja ettevõtjad ning valdkonna asjatundjad olenemata sektorist või omavalitususest. Asendusliikmed on valitud sõltumata sektorist.  

Uus hindamise töörühm on kinnitatud 09.01.2020 üldkoosoleku otsusega nr 1 (3-ks aastaks)

KOV MTÜ EV Asendus-liige     Valdkonna asjatundja olenemata omavalitsusest
VIRU-NIGULA Gaido Kentem Kalle Kohver Aive Liivaste Koit Oras Janner Eskor -äriplaanid ja finantsprognoosid
LÜGANUSE Kristel Petrova Anne Kalamäe Katrin Parve Leelo Strauch Hannes Lumiste – ehitus
VINNI Martin Kesamaa Angela Järvis Rene Metsla Evi Torm Ott Penek – taastuvenergia

Katrin Parve

Anne Kalamäe

Mihhail Poll

Liikmed valitud 14.06.2018 üldkoosoleku otsusega

Ott Penek

Valdek Haugas

Kristel Petrova

Janner Eskor

Hardi Murula

Anne Kalamäe

Leelo Strauch

Seirekomisjon on kinnitatud 14.06.2018 üldkoosoleku otsusega