komisjonid

Hindamise töörühma tööd reguleerib PROJEKTITOETUSTE MENETLEMISE TÖÖKORD

Hindamise korraldus ja kriteeriumid

Hindamise töörühm valitakse MTÜ Virumaa Koostöökogu üldkoosolekul.  Hindamise töörühma kuulub 15 põhiliiget ja 5 asendusliiget. Igast omavalitsusest üks esindaja sektorite kaupa   MTÜ-d,  KOV-d ja ettevõtjad. Asendusliikmed on valitud sõltumata sektorist.  

Uus hindamise töörühm on kinnitatud 14.06.2018 üldkoosoleku otsusega nr 2 kinnitatud

KOV MTÜ EV Asendusliige    
ASERI Gaido Kentem Kalle Kohver valitud (14.06.18) Aive Liivaste Janner Eskor valitud (14.06.2018)
LÜGANUSE Anu Needo valitud (12.01.18) Anne Kalamäe Katrin Parve Terje Rattur
RÄGAVERE Martin Kesamaa valitud (14.06.18) Angla Järvis valitud (14.06.18) Rene Metsla valitud (14.06.18) Evi Torm
SONDA Kristel Petrova Riia Tallerman Leelo Strauch Mihhail Poll
KOHTLA Etti Kagarov Gerli Romanovitš valitud (12.01.18) Hannes Lumiste Indrek Arming

Katrin Parve

Anne Kalamäe

Mihhail Poll

Liikmed valitud 14.06.2018 üldkoosoleku otsusega

Ott Penek

Valdek Haugas

Kristel Petrova

Janner Eskor

Hardi Murula

Anne Kalamäe

Leelo Strauch

Seirekomisjon on kinnitatud 14.06.2018 üldkoosoleku otsusega