Dokumendid

MTÜ Virumaa Koostöökogu taotleb ajavahemikus  29.10-12.11.2014  Põllumajandus Registrite ja Informatsiooni Ametilt Leader-meetme raames antava kohaliku tegevusgrupi toetust strateegia ettevalmisiamiseks.

Virumaa Koostöökogu strateegia koostamist alustas Ida-Viru Ettevõtluskeskus ning täiendused ja lõpliku versiooni koostab Cumulus Consulting OÜ

MTÜ Virumaa Koostöökogu strateegia uuendamisega seotud tegevused

VIKO hetkeolukorra analüüs – CUMULUS CONSULTING

SWOT

VIKO erisuse põhjendus CUMULUS CONSULTING

virumaa_syda_200x200mm CUMULUS CONSULTING

Virumaa Koostöökogu strateegiakaart CUMULUS COSULTING

Virumaa Koostöökogu strateegia aastateks 2015-2023 kinnitatud 03.11.2015 üldkoosolekul