Taotluse esitamine

Taotleja täidab nõutud vormid vastavalt kehtivale Leader määrus 

Kõik taotlused tuleb esitada läbi uue e-pria E-pria

DOKUMENDIDVORMID, ABIKÕLBLIKKUSE KRITEERIUM

ABIKS TAOTLEJALE