Mis toimub!

Mis toimub oktoober-november 2020!

28.09.-09.10.2020 Leader meetme taotlusvoor

05.10.2020 juhatuse koosolek, Sonda Puhkemajas

12.-26.10.2020 laekunud projektitaotluste registreerimine ja tehniline kontroll

14.-15.10.2020 Koostööprojekti „Viru LEADER võrgustiku tugevdamine“ õppereis + koolitus.

26.10.2020 Juhatuse koosolek

2.-6.11.2020 hindamise töörühm tutvub laekunud projektitaotlustega

04.-05.11.2020 paikvaatlus

09.-10.11.2020 taotlejate kuulamine

09.-12.11.2020 projektitaotluste hindamine, hindamise töörühma poolt

20.11.2020 Ettevõtluskonverents Tulivee Keskuses

24.11.2020 Juhatuse koosolek paremusjärjestuse kinnitamiseks

18.12.2020 vooru lõpetamise tähtaeg.